Smarta hus

Med KNX (EIB) kan man åstadkomma ett stort antal funktioner som är vikiga just för din anläggning.

Belysning

KNX kan med fördel styra belysningen i en anläggning och anpassa dagsljuset efter hur ljust det är ute för att skapa en konstant ljusstyrka i rummet. Genom styrningen kan man tända, släcka eller dimmra flera belysningar samtidigt med ett enstaka knapptryck i rummet eller centralt för många rum.

Solavskärmning    

 I många anläggningar vill man skärma av störande solljus med jalusier. KNX kan enkelt styra dessagenom mätning av solljuset.

Värme    

Det går att styra värmen individuellt för varje rum och man kan då skapa en behaglig miljö samtidigt som energiförbrukningen optimeras.


Säkerhet

Genom KNX kan man styra larmfunktioner såväl som förebygga inbrott. Larmen kan kopplas till sirener och belysning, rörelsevakter inomhus och utomhus kan tända belysning som förebyggande åtgärd. Säkerhet handlar ju inte bara om inbrottsrisk utan även t.e.x. brandrisk och det är enkelt att göra vägguttag och elektrisk utrustning spänningslösa när de inte används tex. när du lämnar hemmet.