Kungsbackas Hjältar!

 

Patrik Olsson
Ägare
0704-56 44 39
Daniel Bergén
Ägare
0708-80 24 38
 Jonas Karp
Ägare
0702-74 22 12
 Johan Ivarsson
Ägare
0709-81 62 61
 Martin Fyrberg
Ägare
0735-10 10 54
 Anton Hjalmarsson
Administration
Magnus Nordquist
Montör  
Maria Hultqvist
Montör 
Martin Gustavsson
Montör
Martin Vakava
Montör
Niklas Skyllerström
Montör